czwartek, 22 października 2009
31 X - 2 XI 2009 Kwesta na rzecz ratowania zabytków

poniedziałek, 19 października 2009
Zebranie

26 października o godzinie 18 w Starej Drukarni przy Grodzkiej 16 odbędzie się zebranie TOnZu. Członków jak i sympatyków serdecznie zapraszamy.

wtorek, 13 października 2009
Zaproszenie na II Zjazd Wspólna Przestrzeń

II ZJAZD WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
Lublin, 23-24 października 2009, miejsce spotkania: Ośrodek Brama Grodzka
Teatr NN, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

Założenia

"Wspólna Przestrzeń" to rozwijająca się inicjatywa organizacji i środowisk
działających na rzecz jakości przestrzeni. Zajmujemy się bardzo różnymi
aspektami kultury przestrzeni: architekturą krajobrazu, transportem
zrównoważonym, krajobrazem kulturowym, rewitalizacją itp. Działamy w różnych
środowiskach: lokalnie wśród mieszkańców, sektorze NGO, wwśród naukowców,
niektórzy współpracują z posłami lub rozmawiają z ministrami. Łączy nas
jedno - chcemy mieć wpływ na tworzenie ładu przestrzennego naszego
otoczenia: pięknego krajobrazu i harmonijnej, funkcjonalnej zabudowy miast,
sprawnej komunikacji itp.

Naszym celem nie jest powołanie nowej, ogólnopolskiej organizacji, lecz
konsolidacja istniejących środowisk i podmiotów poprzez:
- deklarację wspólnych wartości i postulatów
- reprezentację w Internecie w formie portalu
- dalsze wspólne działania

"Wspólna Przestrzeń" jest tworzona po to, by razem działać lepiej. Jej
główne cele to:
- promocja naszych postulatów i wyznawanych przez nas wartości
- gromadzenie wiedzy i edukacja
- udzielanie wzajemnego wsparcia i współdziałanie (motywacja!)
- inspiracja i wymiana dobrych praktyk
- stworzenie silnego środowiska opiniotwórczego

PROGRAM - organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian
Wersja online, aktualna:
http://docs.google.com/View?id=df7233ch_209d4kg5f2z

Na tej stronie jest formularz zgłoszenia i rezerwacji noclegów

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHFXZFRVd08xQXpmVkt2L...