Blog > Komentarze do wpisu
W obronie poturzyńskiej wozowni

Niewiele osób wie, że na Lubelszczyźnie zachowały się materialne ślady pobytu Fryderyka Chopina w tym regionie Polski. Niestety pamięć tych miejsc nie jest należycie chroniona. W dniach od 11 do 22 lipca 1830 roku, młody 20letni wtedy kompozytor gościł u swojego przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego, mieszkając w nieistniejącym już dworze, spacerując po obecnie bardzo zaniedbanym parku. Do kompleksu parkowo-dworskiego należała również stajnia koni cugowych, która zachowała się do dnia dzisiejszego. Ten zabytkowy XIX wieczny budynek nie został jednak wpisany do Rejestru Zabytków, a tym samym nie istniała prawna kuratela chroniąca go przed dewastacją. W pierwszych dniach czerwca obecny właściciel gruntu rozpoczął rozbiórkę poturzyńskiej wozowni. Dzięki interwencji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Oddziału Lubelskiego między innymi w osobie prezesa Bernarda Nowaka, jak również dziennikarzy lubelskich Czesławy Borowik i Adama Kulika (autora filmu Wizyta w Poturzynie) powstrzymano dewastację. Wystosowano również list z prośbą o wpisanie wozowni do Rejestru Zabytków. Oddział Lubelski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami włączył się w pomoc w ratowanie poturzyńskiego zabytku.

poniedziałek, 07 czerwca 2010, tonzlublin

Polecane wpisy

  • Zebranie

    29 stycznia o godzinie 18 odbędzie się zebranie TOnZu w siedzibie Homo Faber ul. Krakowskie Przedmieście 39. Serdecznie zapraszamy.

  • Podsumowanie Zebrania Walnego

    W dniu 7 grudnia 2009 r. w siedzibie Oddziału przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbyło się Zebranie Walne. Celem Zebrania było przede wszystkim podsum

  • Zebranie Walne

    7 grudnia w poniedziałek o godzinie 16 tej, w siedzibie lubelskiego Odziału TOnZ w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 3, odbędzi